Welkom!

Welkom op de website van het Fertiliteitsfonds.

Dit fonds zamelt geld in om initiatieven te ondersteunen voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Hoe? Door acties en donaties.

Acties?

Je kunt ons helpen door je bijvoorbeeld te laten sponsoren voor deelname aan een sportief evenement door mensen uit je eigen omgeving. Je kunt ons van jouw actie laten weten via het reactieformulier of stuur ons een mailtje (zie onder contact).

Donaties?

Graag! Ons rekeningnummer is 50.99.61.088

Bij voorbaat dank voor je steun.

Met het geld steunen wij o.a. Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.