ANBI

Vanaf onze oprichtingsdatum (26 april 2012) is de Stichting Fertiliteitsfonds door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dat betekent dat we nu officieel een erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn.
Meer info over wat dit inhoudt, leest u hier: ons fonds is een goed doel

De ANBI status brengt ook verplichtingen met zich mee, onder andere dat we bepaalde gegevens openbaar moeten maken via een internetsite.
Om aan de informatieverplichting te voldoen, hieronder de gegevens die de Belastingdienst vereist.

Naam:
Stichting Fertiliteitsfonds

RSIN:
8516 06 155

Contactgegevens:
St. Fertiliteitsfonds
Rentmeester 7, 6561 CT Groesbeek
E-mail: info@fertiliteitsfonds.nl

Bestuurssamenstelling:
Erikjan Bor, voorzitter
José Knijnenburg, secretaris
Judy Kreft, penningmeester
Sytske van Lindonk, lid
Gert Olthuis, lid

Beleidsplan:
pdf beleidsplan SFF 2012-2013

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Er is uitsluitend een reiskostenvergoeding ingesteld ad. € 0,19 per kilometer.

De doelstelling:

  • Het financieren van belangenbehartiging voor, en hulpverlening aan mensen met vruchtbaarheidsproblemen, ongeacht het stadium waarin men verkeert.
  • Het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar (de gevolgen van) vruchtbaarheidsproblemen en behandelingen waarbij het patiënten perspectief centraal staat.

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Jaarverslag SFF 2012 pdf

jaarverslag SFF 2013 pdf

2014 Jaarverslag SFF